Pressmaterial


Garden Futures: Design som växer / Garden Futures: Designing with Nature

Utställning 27 april - 13 oktober 2024 i Lada 1, 2 och utomhus. Exhibition April 27th - October 13th 2024 in Barn 1, Barn 2 and outdoors.