2024-01-10 10:22Pressmeddelande

Smålands Konstarkiv presenterar Andreas Johansson

Andreas Johansson, Isovist

Välkommen på pressvisning fredag 12 januari kl 10 i närvaro av konstnär Andreas Johansson. Anmälan till elin.arvidsson@smalandskonstarkiv.se

Andreas Johansson: Isovist
13 januari - 17 mars 2024
Utställning i Lada 3, Smålands Konstarkiv

"I Andreas Johanssons tredimensionella foto- och papperscollage fogas stadens visuella komponenter samman. Som kulisser utförda av stads- och industrilandskapets närmiljöer pendlar verken och bilderna mellan det två- och tredimensionella.

Med illusionens hjälp, och genom ett sinnrikt hantverk utfört för hand med skalpell och lim, tar plana ytor plats och vecklar ut sig i rummet. Verken refereras till av konstnären som ”ickeplatser, miljöer mellan dröm och verklighet”, vilket kanske inte är underligt med tanke på hur tillfälliga de ter sig, även i verkligheten. Johansson fotograferar och uppehåller sig ofta i de delar av staden som ger intryck av att vara försatta i paus och där allt verkar slumpmässigt uppkommet. Här startar kampen där naturen återtar vad den förlorat till stadsplaneringen: det gröna ogräset skjuter skott genom asfalten och täcker de rostiga kvarlevorna av ett ödelagt industriområde".

Text: Mats Stjernstedt, Malmö konsthall


Andreas Johansson (f. 1977 Växjö), bosatt och verksam i Malmö. Utbildad vid Malmö Konsthögskola och har sedan dess haft flera separatutställningar i USA, Kanada och Europa och visats på flera museer och konsthallar i Sverige.

Bild: Andreas Johansson, Isovist


Om Vandalorum

Mellan åkrarna i utkanten av småländska Värnamo ligger Vandalorum, ett museum där vår tids mest tongivande konst och design visas. Ett stenkast bort möts E4:an och riksväg 27 som gemensamt binder samman Sverige. Initiativtagare till Vandalorum är Sven Lundh och uppbyggnaden har möjliggjorts finansiellt av företagarfamiljerna Hamrin, Liljedahl och Svenstig. Byggnaderna, som minner om den monumentala torklada som en gång låg på platsen, är uppförda efter ett originalkoncept av den prisbelönte italienske arkitekten Renzo Piano. En av Vandalorums lador är hemvist åt Smålands Konstarkiv, vars utställningar främst lyfter fram konstnärer med koppling till Småland. Vandalorums trädgård är skapad av den holländske trädgårdsdesignern Piet Oudolf.


Kontaktpersoner

Utställningskoordinator, Smålands Konstarkiv
Elin Arvidsson