2023-05-22 13:13Pressmeddelande

Smålands Konstarkiv i Vandalorum presenterar Amanda Cardell

Det stora gungflyet, Amanda Cardell / Smålands Konstarkiv

Amanda Cardell
Det stora gungflyet
3 juni – 13 augusti 2023
Smålands Konstarkiv, Lada 3

Jag är mossen! Till sommarens stora utställning har hela utställningsrummet tagits i besittning av Det stora gungflyet. Konstnären Amanda Cardell har bjudit in naturen som gäst, och agerar som dess medium.

Utställningen blir ett eget väsen, ett landskap, där det handlar om platsens proportioner och skala, och vilka känslor de väcker. Det handlar om fysisk rörelse och sensation, när inget är stabilt, när marken sviktar, när världsläget är oförutsägbart och vi alla genomgår ett tillstånd av förvandling.

I Småland någon mil nordväst om Vandalorum ligger Store Mosse nationalpark, södra Sveriges största område med myrar, kärr, mossar och gungfly. Denna plats utgör ett helt säreget landskap, och ett viktigt våtmarksområde, där Sveriges nationalparker gör ett oerhört värdefullt arbete med expertis, kunskapsförmedling och skötsel av platsen. I den södra delen av Kävsjön ligger ett område som kallas Det stora gungflyet, vilket fått ge namn till utställningen.

Cardell har under längre tid arbetat med temat, varit på flera platsbesök och vandrat runt i Store Mosse nationalpark, samlat information, fördjupat sig i litteratur, fakta och myter. Det handlar om klimat och våtmarker, utdikning och ekonomiska intressen, reviderad kunskap, naturens resurser och organiskt material och om metangas - som faktiskt kan självantända.

Torv, vitmossa, vatten, massa och oändligt mycket tid. Torvbrytning, torvtäkt, kunskapen om alltings ursprung. Sumpgasen som blir irrbloss och lyktgubbar i folktron, sammantaget en känsla av att allting flyter.

Cardell vill skapa en laddning och närvaro i rummet, genom flera monumentala verk som fyller rummet från golv till tak. Hon har gestaltat det stora gungflyet med främst fiberbaserade textila material såsom ull, lin, hampa och viskos. Det är fluff, fjun, grova stjälkar och stickiga strån som täcker golvet. Från takfönstren silar dagsljuset ner genom hundratals meter av målade pappersremsor. I rummet ligger infärgade stora torvliknande block av frotté som agerar sittpuffar åt besökarna.

Hennes konstnärliga process och metod tar utgångspunkt i något vi kan kalla rumssinne, det handlar om sensitivitet för platsen, materialen och sammanhanget, där hon närmar sig en arkitektonisk byggnad, en mosse eller ett torg med öppenhet och kunnig blick. Hon fördjupar sig i historiska lager, expertis och samtidsfrågor, där hon utforskar en mängd olika material och tekniker, ofta vardagliga föremål som laddas med nya meningsbärande innehåll.

Därtill har Cardell grävt i Smålands Konstarkivs samling och sökt efter naturens röst bland grafiska blad från äldre konstnärskollegor. Här får ni ta del av några av Smålands Konstarkivs skatter. Som hemlig gäst har lyktgubbarnas sällskap smugit sig in i ett hörn.


Amanda Cardell är född 1972 i Ljungby, bosatt i Stockholm och Hälsingland. Utbildad på Konstnärliga högskolor i Sverige, Norge och Belgien. Är verksam som konstnär och har de senaste åren varit särskilt engagerad i konstens förutsättningar i Småland genom flera projekt, bl. a. i Alvesta utställningshall och som residenskonstnär i Region Kronoberg samt vistelse på Elin Wägners Lilla Björka. Hon har också gjort gestaltningsuppdrag för Kulturhuset Grand i Ljungby. Andra betydande utställningar har varit på bl. a. Bonniers Konsthall, Eskilstuna konstmuseum, Centre Culturel Suedois i Paris och Vigelandsmuseet i Oslo. Hon är representerad hos Statens konstråd, Folkets hus och parker och Region Sörmland.

Det Stora Gungflyet är en del av Smålandstriennalen 2023.
Hemsida: www.smalandstriennalen.se

För mer info kontakta Elin Arvidsson, Smålands Konstarkiv
Tfn 0370-30 22 05, elin.arvidsson@smalandskonstarkiv.se

Konstnären Amanda Cardell
Tfn 073-678 94 22, amandacardell@gmail.com

 


Om Vandalorum

Mellan åkrarna i utkanten av småländska Värnamo ligger Vandalorum, ett museum där vår tids mest tongivande konst och design visas. Ett stenkast bort möts E4:an och riksväg 27 som gemensamt binder samman Sverige. Stanna till för att uppleva våra utställningar, njuta av den vällagade maten och upptäcka god design i vår shop. Vandalorum är ett levande museum, här visas unika utställningar som presenterar framstående nutida formgivare och konstnärer, såväl svenska som internationella. Byggnaderna, som minner om den monumentala torklada som en gång låg på platsen, är uppförda efter ett originalkoncept av den prisbelönte italienske arkitekten Renzo Piano. Inredningen är framtagen av den isländske arkitekten Sigurdur Gustafsson i samråd med Vandalorums initiativtagare Sven Lundh. En av Vandalorums lador är hemvist åt Smålands Konstarkiv, vars utställningar främst lyfter fram konstnärer med koppling till Småland.


Kontaktpersoner

Utställningskoordinator, Smålands Konstarkiv
Elin Arvidsson