2024-05-28 08:07Pressmeddelande

Retrotopia: Smålands Konstarkiv 60 år

Sten Dunér Kvällslabyrint (1992)Sten Dunér Kvällslabyrint (1992)

Välkommen på pressvisning torsdag 30/5 kl. 10. Anmälan till: johanna.hansson@vandalorum.se

2024 fyller Smålands Konstarkiv 60 år, det firas med jubileumsutställningen Retrotopia, där över 100 olika verk ur Smålands Konstarkivs samling visas. Konstarkivet har även bjudit in den ukrainska konstnären Kateryna Seheda (f. 1988) att visa ett verk.


När det gäller samlingar behöver vi ständigt ställa oss frågor om innehåll, potentiella gallringar, framtida förvärv, bevarande och utveckling. Vi kan heller aldrig veta vad framtida generationer finner intressant och bevarandevärt, eller vad samhället ser som nödvändigt att lägga fokus på. Därför blir det i tider av jubileum inte bara en tid för firande, utan även tillfälle för just sådana reflektioner.

Smålands Konstarkiv har i samverkan med curator Marcus Modh, intendent vid Göteborg Konst, skapat en utställning som undersöker och problematiserar vår samling för att bl.a. synliggöra de normer och strukturer som är rådande än idag. Som filosofen Michael Camille poängterar, handlar inte musealt samlande om hur grupper eller individer har organiserat objekt som inte kan fungera på andra sätt än ett, utan om hur objekten istället alltid omvandlas, produceras och omdefinieras när nya ting kommer in i samlingarna. Att samla kan i sig ses som en queer handling då detta får oss att rucka på den etablerade synen på en samling. Det alternativa handlar inte om att få in nya objekt i samlingen, utan att få nya narrativ till dessa objekt. Av just den anledningen har vi valt att lyfta in den ukrainska konstnären Kateryna Sehedas verk i Smålands Konstarkivs jubileumsutställning.

Utställningen öppnar lördag 1/6 kl. 14 i Lada 3 och invigs av Smålands Konstarkivs ordförande Karin Lundh och verksamhetsledare Kalinka Ussing. Utställningen pågår till 25/8 2024.Om Vandalorum

Mellan åkrarna i utkanten av småländska Värnamo ligger Vandalorum, ett museum där vår tids mest tongivande konst och design visas. Ett stenkast bort möts E4:an och riksväg 27 som gemensamt binder samman Sverige. Initiativtagare till Vandalorum är Sven Lundh och uppbyggnaden har möjliggjorts finansiellt av företagarfamiljerna Hamrin, Liljedahl och Svenstig. Byggnaderna, som minner om den monumentala torklada som en gång låg på platsen, är uppförda efter ett originalkoncept av den prisbelönte italienske arkitekten Renzo Piano. En av Vandalorums lador är hemvist åt Smålands Konstarkiv, vars utställningar främst lyfter fram konstnärer med koppling till Småland. Vandalorums trädgård är skapad av den holländske trädgårdsdesignern Piet Oudolf.


Kontaktpersoner

Publik- och kommunikationsansvarig, Vandalorum
Johanna Hansson