2021-09-28 14:23Pressmeddelande

Charlotte Gyllenhammar: kastad / cast

Utställning i Lada 1, Vandalorum, 9 oktober 2021 – 27 februari 2022

Vandalorum presenterar i höst och vinter en omfattande soloutställning med konstnären Charlotte Gyllenhammar, innehållande skulptur, fotografi och film. Gyllenhammars konstnärskap rör sig i ett spänningsfält mellan identitet, skörhet och förvandling. Dessa ämnen har följt henne genom åren, men hon bär också med sig barnets medvetande och blick på omvärlden. Hennes verk grundar sig i ett utforskande av relationen mellan det privata och offentliga samt villkoren för konstnärligt skapande. I förlängningen undersöker hon vad det innebär att vara människa.

Charlotte Gyllenhammars konstnärskap är mångbottnat vilket ofta även tar sig uttryck i hennes titlar. Denna utställnings titel kastad / cast anspelar på måntydigheten i kasta, ett fornnordiskt ord som även gett upphov till engelskans cast. Kasta används i många sammanhang — att kasta ett öga, att kasta om, att kasta ljus, att kasta sig ut — utryck som handlar både om seende och förändring. På engelska betyder cast såväl kasta som gjuta. Ett centralt verk i utställningen är filmen Cast, där en kvinna roterar upphöjd, runt sin egen axel. Ur mörkret framträder svartklädda gestalter som kastar tung gipsmassa på henne. Kvinnan förvandlas successivt till en stelnad bildstod, en gjutform. Handlingen är djupt ambivalent och består både av ett våldsamt angrepp och ett vackert skulpturerande. I utställningen visas även en installation där den avgjutna formen från filmen återfinns placerad på ett stort podium och i inverterad negativ form vänd uppochned, som en kalk.

Att kasta om perspektiven är återkommande i Charlotte Gyllenhammars konstnärskap. I sitt publika genombrott 1993, med verket Dö för dig, lät hon hänga en ek med roten upp och kronan ned över Drottninggatan i Stockholm. I utställningen på Vandalorum visas både skulptur och fotografi där mänskliga gestaler vänts uppochned, i positioner som gör dem utsatta och sköra men som också rymmer skönhet och förundran.

Charlotte Gyllenhammar porträtterar ofta kvinnor och barn i sin konst, gestalter som marginaliserats i konsthistorien. Hennes skulpturer av barn är iklädda tjocka, rörelsebegränsande munderingar som ger ett skydd mot omvärlden men också gör bärarna gåtfulla. Genom att arbeta i olika skalor — från miniatyr till jättens monumentalitet — kastar Gyllenhammar om perspektiven, återigen.

Om Charlotte Gyllenhammar
Charlotte Gyllenhammar är född 1963 i Göteborg. Hon är utbildad vid Royal College of Art i London och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Gyllenhammar har gjort flertalet offentliga verk och finns representerad i samlingarna vid bl.a. Kiasma i Helsingfors, Moderna Museet i Stockholm, Wanås Konst i Knislinge och National Museum of Women in the Arts i Washington DC.


Om Vandalorum

Mellan åkrarna i utkanten av småländska Värnamo ligger Vandalorum, ett museum där vår tids mest tongivande konst och design visas.


Kontaktpersoner

Publik- och kommunikationsansvarig, Vandalorum
Johanna Hansson